Despre noi


Iniţiatorii şi susţinătorii Programului „Prevenirea violenţei” sunt:

Maria Roth, profesor universitar doctor – şef al Departamentului de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Imola Antal, lector universitar doctor

 Agnes David-Kacso, cercetător,  doctor

 Corina-Iulia Voicu, cercetător, doctor