About us


Echipa de lucru este formată din:

Maria Roth, profesor universitar doctor

Imola Antal, conferenţiar universitar doctor

Agnes David, asistent de cercetare,doctor

Corina Voicu, asistent de cercetare, doctor