Cercetare


Până în prezent echipa „Prevenirea violenţei” a desfăşurat două proiecte de cercetare:

1. Proiectul BECANwww.becan.eu

2. Proiectul WOSAFEJUS

3. Proiectul DAPHNE