Metodologia cercetării


Rezultatele preconizate ale studiului au presupus culegerea de date comparabile privind copiii abuzaţi şi neglijaţi  din toate ţările participante, facilitând astfel activităţile comune de elaborare a politicilor, a viitoarelor cercetări şi o mai bună înţelegere a caracteristicilor copiilor abuzaţi şi neglijaţi. Datele finale s-a dorit a fi comparabile şi compatibile ca urmare a utilizării unor instrumente comune, precum şi a metodologiei comune şi procesului de culegere a datelor identic în toate ţările participante.

Metodologia cercetării a inclus:

  1. Strategia de implentare
  2. Eşantionul
  3. Metode şi instrumente