Publicaţii ştiinţifice


1. Baciu, C., Voicu, C., Antal, I., Mezei, E., Roth, M. (2012) „Abusive parents from rural and urban areas”, Revista de asistenţă socială, anul XI, 2/2012 {filelink=10}

2. Antal, I., Roth, M., Mezei, E., Dávid-Kacsó, A., Voicu, C., Szász, R. (2012) „The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=11}

3. Tonk, G.,  Adorján, J.,  László, E. (2012) „Providing Services to Maltreated Children and their Families. Some Findings of Romanian Case Based Surveillance Study”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=12}

4. Dávid-Kacsó, A., Antal, I., Roth, ., Mezei, E., Szász, R. (2012) „Abuzul fizic, psihologic şi metodele de disciplinare pozitivă în practica parentală a părinţilor adolescenţilor de 16 ani din România”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=13}

5. Antal, I. (18 – 21 septembrie, 2011) 12th ISPCAN – European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

6. Roth, I. (18 – 21 septembrie, 2011) 12th ISPCAN – European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

7. Tonk, G., Adorjáni, J., László, E. (26-27 aprilie 2012) „Furnizarea de servicii pentru copiii maltrataţi şi familiile lor. Rezultate ale studiului de monitorizare a cazurilor de maltratare din România” – Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj-Napoca

8.  Antal, I. (26-27 aprilie 2012) „The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania” – Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj Napoca {filelink=7}

9. Voicu, C., Baciu, C. (26-27 aprilie 2012)) „Diferenţe culturale în situaţii de maltratare la copii”, Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj Napoca {filelink=8}

10. Roth, M., Voicu, C., Antal., Dávid-Kacsó, A., Iovu, M. „ETHICAL CHALLENGES IN CHILD ABUSE RESEARCH: ASKING ABOUT ABUSE, INCLUDING SEXUAL ABUSE”  (23-25 mai 2012) European Conference on Child Abuse and Neglect – EUCCAN Amsterdam {filelink=14}

11. Imola Antal,Maria Roth, Elemér Mezei, Ágnes Dávid-Kacsó, Corina Voicu,Mihai Iovu (23-25 mai 2012)  The prevalence of sexual abuse in Romania European Conference on Child Abuse and Neglect – EUCCAN Amsterdam {filelink=9}

12. Agnes David-Kacso, Imola Antal, Maria Roth, Corina Voicu (18-20 iunie 2012) Phisical, PsychologicalAbuse and Positive Discipline Methods Used by Parents In Romania – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE SOCIALE APLICATE, Timişoara. {filelink=16}

13. Agnes David-Kacso, Imola Antal, Maria Roth- Szamoskozi, Corina Voicu (2012)Physical, Psychological Abuse and Positive Discipline Methods Used by Parents in Romania”, în Applied Social Sciences: SOCIAL WORK, volum 1, Editura Cambridge Scholars Publishing (CSP), Anglia