SMD


Setul Minim de Date – SMD

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE MINIMALE CA SISTEM DE PROCEDURI ÎN CAZUL EXPUNERII COPIILOR LA ABUZ ȘI NEGLIJARE  

CONFERINŢA: „Siguranţa copiilor înainte de toate. Protecţia împotriva violenţei”

10-11 decembrie 2014, Cluj-Napoca