Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Despre noi


Membrii centrului

Roth, Maria Profesor
Rebeleanu, Adina Conferenţiar
Poledna, Sorina Conferenţiar
Baciu, Cristina Conferenţiar
Iovu, Mihai Conferenţiar
Müller-Fábian, Andrea Conferemţiar
Mezei, Elemer Conferemţiar
Antal, Imola Conferemţiar
Voicu, Corina Lector
Bernáth, Anna Conferenţiar
László Éva Lector
Kardos-Bors Zsuzsa doctorand
Dávid-Kacsó, Ágnes Lector
Kotta, Ibolya Lector
Tonk, Gabriella CSII
Adorjani, Julia CSII
Telegdi-Csetri, Áron CSII
Abrudbámyai, Melinda doctorand
Rusu, Szidonia doctorand
Lăcătuş, Olimpiu doctorand
Mureșan Anca doctorand

 

Regulamentul de funționare

Activitatea științifică a membrilor centrului în perioada 2013 – 2019