Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Participarea copiilor la propria pretectie – proiect european P4P


Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020)

Scopul proiectului este elaborarea de materiale care să fie de ajutor profesioniştilor care veghează la securitatea copiilor. Specificul proiectului este consultarea copiilor de-a lungul demersului de cercetare . Astfel, au fost colectate opiniile despre violenţă a 1274 de elevi cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani, în școli din cele șase țări partenere (România, Belgia, Austria, Germania, Marea Britanie și Irlanda).  Copiii au demonstrat că au variate cunoștințe și adesea chiar experienţe directe cu fenomenul violenței. S-a discutat şi cu copii din grupurile dezavantajate, care au trecut prin experienţe de viaţă  dificile şi adesea violente, precum migraţie, încarcerare, trafic de persoane şi violenţă domestică. Mesajele culese de la elevi prin chestionar ne-au ajutat să înţelegem că violenţa a ajuns să fie văzută de mulţi copii ca un fenomen comun, ceea ce face ca ea să fie greu de identificat şi de abordat. Experienţele copiilor din aceste grupuri au stat la baza materialelor de formare elaborate în proiect.

Cele 4 module elaborate pentru formarea specialiștilor pot fi accesate pe site-ul Prevenireaviolenţei.ro, http://prevenireaviolentei.granturi.ubbcluj.ro/cercetare/p4p/

Alte materiale au fost elaborate pentru a sprijini copiii de diferite naţionalităţi cu informaţii în cazul în care caută ajutor pentru a face față în situaţii de violenţă. Ele se găsesc pe paginile de internet a proiectului Participation for protection (P4P) de pe site-ul Universităţii Queens Belfast https://www.qub.ac.uk/sites/participation-for-protection/,

https://www.qub.ac.uk/sites/participation-for-protection/FileStore/Filetoupload,886294,en.pdf

https://www.qub.ac.uk/sites/participation-for-protection/FileStore/Filetoupload,886295,en.pdf

 

Modulul 1 de formare pentru specialiști

Modulul 2 de formare pentru specialiști

Modulul 3 de formare pentru specialiști

Modulul 4 de formare pentru specialisti

Rezultate

 

Parteneri

Belgium – https://www.keki.be/en/thematic-research/violence-against-children

Republic of Ireland – http://www.childandfamilyresearch.ie/cfrc/projects/completedprojects/particpationforprotectionp4p/

Austria – https://www.politik-lernen.at/p4p

Germany – https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/sozialwesen/forschungsprofil/partizipation-von-kindern-im-kindesschutz-participation-for-protection-p4p

Northern Ireland – www.qub.ac.uk/sites/participation-for-protection