Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Metodologia cercetării


Rezultatele preconizate ale studiului au presupus culegerea de date comparabile privind copiii abuzaţi şi neglijaţi  din toate ţările participante, facilitând astfel activităţile comune de elaborare a politicilor, a viitoarelor cercetări şi o mai bună înţelegere a caracteristicilor copiilor abuzaţi şi neglijaţi. Datele finale s-a dorit a fi comparabile şi compatibile ca urmare a utilizării unor instrumente comune, precum şi a metodologiei comune şi procesului de culegere a datelor identic în toate ţările participante.

Metodologia cercetării a inclus:

  1. Strategia de implentare
  2. Eşantionul
  3. Metode şi instrumente