Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Eşantion


Metoda de eşantionare multistadială stratificată a fost folosită pentru a selecta eşantionul reprezentativ de copii care frecventează şcoala, din trei grupe de vârstă corespunzătoare claselor a V-a, aVII-a şi a X-a, din zone urbane şi rurale, şi din cele cinci zone ale ţării (Transilvania, Banat, Muntenia, Dobrogea şi Moldova). Eşantionul a reprezentat 1% din populaţia totală a copiilor care frecventează şcoala din cele trei grupe de vârstă şi a fost în număr total de 6.395.

Judeţele incluse în eşantion au fost cele din figura de mai jos:

În ceea ce-i priveşte pe copiii care au abandonat şcoala eşantionul a fost de 50 de copii împreună cu părinţii lor, dar acesta nu a fost reprezentativ la nivel naţional şi a inclus doar copii din judeţele Cluj şi Covasna.

Distribuţia pe zone a populaţiei studiate este următoarea:

clasa a V-a
clasa a VII-a
clasa a X-a
total
Regiuni
urban
rural
urban
rural
urban
rural
Banat
73
64
54
75
126
29
421
Bucharest
187
173
187
547
Dobrogea
92
95
85
86
73
8
439
Moldova
300
382
263
313
529
0
1787
Muntenia
542
581
501
498
694
41
2857
Transilvania
478
323
466
271
461
20
2019
Total
1672
1445
1542
1243
2070
98
8070

Numărul de chestionare valide completate de copii şi părinţii lor au fost:

CLASA
CHESTIONARELE COPIILOR
CHESTIONARELE PĂRINŢILOR
a V-a (11)
1975
1483
aVII-a (13)
1850
1347
a X-a (16)
2130
1279
TOTAL
5955
4109

Distribuţia elevilor din cele trei categorii de vârstă în funcţie de mediul de rezidenţă şi de aria geografica arată în felul următor: