Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Metode şi instrumente


Instrumentele folosite

Instrumentul de la care s-a pornit în cadrul acestei cercetări a fost ISPCAN – construit ca un serviciu făcut comunităţilor ştiinţifice şi de promovare a drepturilor copilului, care a fost adaptat şi apoi tradus în toate cele nouă limbi corespunzătoare ţărilor participante la cercetare şi a fost aplicat cu acelaşi conţinut în toate ţările..

Instrumentul ICAST-CH, aplicat copiilor, include întrebări despre relele tratamente adresate copiilor într-o manieră etică corespunzătoare şi care urmăreşte să ofere siguranţă şi să îmbunăţească baza de informaţii cu privire la apariţia violenţei împotriva copiilor. Instrumentul ICAST-P, aplicat părinţilor, a fost  conceput pentru a colecta date despre comportamentele de disciplinare ale părinţilor folosite pentru un anume copil.

Chestionarele ICAST-C şi ICAST-P au fost dezvoltate în cadrul unor serii de întâlniri şi revizuiri conduse de Societatea Internaţională de Prevenire a abuzului şi neglijării copilului (ISPCAN) în colaborare cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Metodele propuse de ISPCAN şi adaptate scopului cercetării BECAN au fost următoarele:

  • eşantioanele copiilor şi părinţilor/tutorilor sunt împerecheate (utilizate perechi)
  • datele de la copiii care frecventează şcoala au fost colectate prin auto-completare, în unităţile şcolare unde aceştia învaţă, iar de la părinţii lor au fost culese prin intermediul copiilor cărora li s-au dat după completare chestionarul pentru părinţi în plic sigilat, iar a doua zi l-au adus din nou la şcoală completat şi a fost prelua de către operatorii de teren.
  • datele de la copii care au abandonat şcoala şi de la părinţii lor au fost colectate folosind aceleaşi instrumente, dar prin intermediul interviurilor structurate.

În ambele eşantioane, chestionarul fiecărui copil a fost corelat cu cel al  părintelui/tutorelui lui prin utilizarea unui cod unic de corelaţie; acesta în scopul asocierii fiecărui copil cu părintele/tutorele lui, fără a periclita confidenţialitatea, folosindu-se un număr unic pentru fiecare subiect, care a fost alocat fiecărei perechi de chestionare copil-părinte, înainte de data culegerii datelor .

Fisele cu care s-a lucrat pentru a informa copiii şi parintii, pentru a solicita consimţământul acestora pentru participarea la cercetare, precum şi fişele de mulţumire se găsesc în documentele de mai jos:

{filelink=6}