Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Strategia de implementare


„Oamenii din diferite culturi au opinii variate privind ceea ce constituie un comportament violent sau abuziv”. Din acest motiv în cercetarea şi în chestionarele ISPCAN „participanţii nu au fost întrebaţi în termeni generali, cum ar fi violenţă sau abuz, ci mai degrabă au fost întrebaţi despre prezenţa unor comportamente foarte specifice”. În acest fel este posibilă interpretarea rezultatelor „în contextul normelor comunităţii locale pentru un comportament acceptabil, precum şi utilizarea unor definiţii mai standardizate cu scopul de face posibile comparaţii între diferite ţări” (ISPCAN, 2006a, p.3; ISPCAN , 2006b, p. 2).

Cu scopul de a colecta date din două surse, două dintre chestionarele ICAST (ICAST-CH şi ICAST-P) – modificate pentru scopul proiectului BECAN – au fost selectate pentru a fi utilizate în cadrul studiului epidemiologic;  datele fiind colectate de la copii şi părinţii lor (perechi).

Pregătirea cercetare

Faza de pregătire a structurii studiului epidemiologic în toate ţările a inclus următoarele etape:

  1. Obţinerea permisiunii de la ISPCAN pentru a traduce şi folosi chestionarele ICAST şi manualele pentru studiul în 9 ţări balcanice.
  2. Modificarea, traducerea şi validarea culturală iniţială a instrumentelor în 10 limbi (albaneză, bosniacă, bulgară, croată, greacă, maghiară, macedoneană, română, sârbă, turcă), plus versiunea în limba engleză.
  3. Obţinerea permisiunii oficiale de la autorităţile naţionale de a intra în şcoli (din partea Ministrul Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului,  a inspectoratelor judeţene, precum şi stabilirea unui protocol de colaborare cu fiecare unitate de învăţământ în parte – pentru România).
  4. Validarea culturală a instrumentelor prin intermediul focus grupurilor, care au fost realizate în toate ţările, cu copii de 11, 13 şi 16 ani, înscrişi la şcoală, precum şi cu copii care au abandonat şcoala  şi părinţii lor; şi modificările ulterioare ale instrumentelor pe baza rezultatelor focus grupurilor.
  5. Dezvoltarea manualului de formare şi punerea în aplicare a Seminarului de Formare a formatorilor.
  6. Traducerea manualului din engleză în cele 9 limbi oficiale (albaneză, bosniacă, bulgară, croată, greacă, macedoneană, română, sârbă, turcă) şi completarea manualului cu informaţii specifice fiecărei ţării.
  7. Alcătuirea şi pregătirea echipelor de operatori de teren din fiecare ţară participantă în scopul de a realiza în mod uniform cercetările.
  8. Validarea culturală a instrumentelor prin intermediul studiului pilot şi modificarea acestora (acolo unde este nevoie).
  9. Finalizarea chestionarelor ICAST modificate care au fost folosite în cercetarea BECAN.

 Desfăşurarea cercetării în teren

Studiul epidemiologic s-a realizat în perioada februarie – mai 2011.

Paşii cercetării au inclus solicitarea consimţământului părinţilor pentru participarea copiilor la studiu pentru copiii din clasa a V-a şi a VII-a, însă nu şi pentru copiii din clasa a X-a. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al copiilor pentru propria participare la cercetare pentru toate categoriile de vârstă

Cu scopul de a colecta date din două surse, două dintre chestionarele ICAST (ICAST-CH şi ICAST-P) – modificate pentru scopul proiectului BECAN – au fost selectate pentru a fi utilizate în cadrul studiului epidemiologic; datele fiind colectate de la copii şi părinţii lor (perechi).

Studiul pilot

Studiu-pilot privind ratele de CAN cu vârsta de 11, 13 şi 16 ani, care au abandonat şcoala s-a desfăşurat în ţările balcanice unde rata abandonului şcolar s-a dovedit a fi ridicată pe un eşantion aleatoriu de elevi cu vârsta de 11, 13 şi 16 ani şi părinţii lor cu scopul de aobţine informaţii cu privire la amploarea problemei CAN din populaţia generală a copiilor care frecventează şcoala.