Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Prezentarea proiectului


Proiectul Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) este un proiect finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare FP7-HEALTH-2007-B. Proiectul se desfăşoară concomitent în 9 ţări (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FRI Macedonia, Grecia, România, Serbia şi Turcia) şi este coordonat de Institutul pentru Sănătatea Familiei şi a Copilului din Atena, în care partenerul naţional este Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – pentru România

Scopul este de a realiza un studiu epidemiologic riguros privind problematica abuzului şi neglijării copiilor realizat în 9 ţări din regiunea balcanică. Populaţia studiată va fi constituită din copii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 16 ani, care fie urmează cursurile unei şcoli, fie au abandonat şcoala.

Studiul urmăreşte să identifice numărul cazurilor de abuz şi neglijare la copii cu ajutorul chestionarelor ICAST-CH (pentru copii) şi ICAST-P (pentru părinţi) aplicate la perechi de copil şi părinţi, urmărind în acest fel să contribuie la optimizarea bazelor de date balcanice şi a celor româneşti privind abuzul şi neglijarea copiilor, precum şi a procedurilor de depistare a cazurilor de abuz şi neglijare în toate ţările balcanice participante, oferind instrumente valoroase pentru elaborarea de politici relevante în acest domeniu.

 

Demersul deontologic al cercetării respectă standardele Societăţii Internaţionale de Prevenire a Abuzului şi Neglijării (ISPCAN),  codul deontologic al Asociatiei   Psihologilor şi Asistenţilor Sociali din România, precum şi codul deontologic privind cercetarea al Universităţii Babeş-Bolyai. Astfel, completarea chestionarelor de către elevi şi părinţi a fost precedată de informarea acestora privind scopurile cercetării şi lipsa vreunor consecinţe în caz de refuz al completării chestionarelor. Cercetarea s-a derulat după completarea formularului de consimţământ al părintelui şi fişei de informare a copilului.