Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Publicaţii ştiinţifice


1. Baciu, C., Voicu, C., Antal, I., Mezei, E., Roth, M. (2012) „Abusive parents from rural and urban areas”, Revista de asistenţă socială, anul XI, 2/2012 {filelink=10}

2. Antal, I., Roth, M., Mezei, E., Dávid-Kacsó, A., Voicu, C., Szász, R. (2012) „The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=11}

3. Tonk, G.,  Adorján, J.,  László, E. (2012) „Providing Services to Maltreated Children and their Families. Some Findings of Romanian Case Based Surveillance Study”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=12}

4. Dávid-Kacsó, A., Antal, I., Roth, ., Mezei, E., Szász, R. (2012) „Abuzul fizic, psihologic şi metodele de disciplinare pozitivă în practica parentală a părinţilor adolescenţilor de 16 ani din România”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=13}

5. Antal, I. (18 – 21 septembrie, 2011) 12th ISPCAN – European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

6. Roth, I. (18 – 21 septembrie, 2011) 12th ISPCAN – European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

7. Tonk, G., Adorjáni, J., László, E. (26-27 aprilie 2012) „Furnizarea de servicii pentru copiii maltrataţi şi familiile lor. Rezultate ale studiului de monitorizare a cazurilor de maltratare din România” – Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj-Napoca

8.  Antal, I. (26-27 aprilie 2012) „The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania” – Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj Napoca {filelink=7}

9. Voicu, C., Baciu, C. (26-27 aprilie 2012)) „Diferenţe culturale în situaţii de maltratare la copii”, Conferinţa Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor, Cluj Napoca {filelink=8}

10. Roth, M., Voicu, C., Antal., Dávid-Kacsó, A., Iovu, M. „ETHICAL CHALLENGES IN CHILD ABUSE RESEARCH: ASKING ABOUT ABUSE, INCLUDING SEXUAL ABUSE”  (23-25 mai 2012) European Conference on Child Abuse and Neglect – EUCCAN Amsterdam {filelink=14}

11. Imola Antal,Maria Roth, Elemér Mezei, Ágnes Dávid-Kacsó, Corina Voicu,Mihai Iovu (23-25 mai 2012)  The prevalence of sexual abuse in Romania European Conference on Child Abuse and Neglect – EUCCAN Amsterdam {filelink=9}

12. Agnes David-Kacso, Imola Antal, Maria Roth, Corina Voicu (18-20 iunie 2012) Phisical, PsychologicalAbuse and Positive Discipline Methods Used by Parents In Romania – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE SOCIALE APLICATE, Timişoara. {filelink=16}

13. Agnes David-Kacso, Imola Antal, Maria Roth- Szamoskozi, Corina Voicu (2012)Physical, Psychological Abuse and Positive Discipline Methods Used by Parents in Romania”, în Applied Social Sciences: SOCIAL WORK, volum 1, Editura Cambridge Scholars Publishing (CSP), Anglia