Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

SMD


Sisteme de control ale abuzului si neglijarii copiilor prin Baze de Date Minimale

Situaţia actuală

Datele privind cazurile de abuz şi neglijare a copiilor (CAN) de la nivelul Uniunii Europene provin dintr-o varietate de surse intersectoriale şi sunt colectate pe baza a diferite metodologii; în consecinţă, continuarea urmăririi situaţiei victimelor la nivel local şi naţional nu este suficient coordonată la nivel local şi naţional între serviciile implicate. La nivel internaţional, având în vedere că sistemele existente de monitorizare variază considerabil, comparaţiile nu sunt fezabile.

Care sunt obiectivele noastre?

Această cercetare are ca şi scop identificarea instrumentelor bazate pe evidenţe ştiinţifice şi necesare în stabilirea unui sistem de monitorizare al abuzului şi neglijării copiilor la nivel naţional, compatibil în întreaga Europă prin utilizarea de baze de date minimale (MDS). Metodologia utilizată include: o revizuire extensivă a literaturii de specialitate în vederea înregistrării mecanismelor pre-existente de control ale abuzului şi neglijării în Europa; tipul de indicatori pe care astfel de mecansime îi colectează în mod constant; rezultate ale cercetărilor anterioare (cum este cercetarea privind monitorizarea cazurilor din cadrul proiectului BECAN); un panel privind consensul experţilor în ce priveşte bazele minimale, informativ şi fezabil în cât mai multe ţări europene posibil. Până în prezent, eforturile pentru unificarea la nivel european a resurselor informative privind abuzul şi neglijarea copiilor s-au focusat în special asupra cazurilor juridice; acest proiect urmăreşte oferirea unui teren comun pentru cazurile gestionate de serviciile din domeniul medical, al bunăstării şi cel educaţional şi care evidenţiază faptul că majoritatea cazurilor de abuz şi neglijare a copiilor nu vor fi niciodată gestionate de sistemul juridic.

Ce anticipăm că vom obţine

Datele incluse în cadrul bazelor de date minimale privind abuzul şi neglijarea copiilor vor proveni din variabile încadrate în 4 axe: copil, incident, familie şi serviciile asigurate.

Mai mult, în urma proiectului vor fi ilustrate, prin materialele obţinute, planul şi aspectele cele mai importante privind un Set de instrumente de colectare a datelor şi un Manual de Politici şi Proceduri. Acestea ar putea fi principalele instrumente cu care mecanismele naţionale sau regionale existente şi-ar putea armoniza sarcinile administrative cu scopul de a produce rezultate compatibile cu mecanismele pan-europene ca şi cu noile sisteme care pot fi proiectate şi implementate în ţări fără astfel de structuri anterioare.

Care va fi valoarea adăugată a unui asemenea efort?

Prevalenţa / incidenţa abuzului şi neglijării copiilor va fi disponibilă pentru comparaţii internaţionale şi identificarea de bune practici; armonizarea practicilor şi politicilor va facilita luarea de decizii la nivel European şi naţional/ regional. Sistemele de baze de date minimale comune de la nivel naţional vor asigura o colectare validă a datelor privind cazurile şi distribuirea indicatorilor privind abuzul şi neglijarea copiilor. Disponibilitatea datelor armonizate privind abuzul şi neglijarea copiilor şi potenţiala distribuire pot oferi posibilitatea unui schimb de informaţii între statele privind victimele şi agresorii din cazurile de abuz şi neglijare a copiilor; acest aspect ar putea adăuga valoare euro- peană având în vedere nivelul actual demobilitate internaţională a populaţiei. Ȋn cele din urmă dar nu în ultimul rând, din moment ce bazele de date minimale privind abuzul şi neglijarea copiilor contribuie substanţial la îmbunătăţirea sistemelor de protecţie ale copiilor din Europa, acest proiect serveşte valorilor pan-europene constante privind protecţia drepturilor copiilor aşa cum sunt ele definite de o serie de documente şi recomandări fundamentale ale Uniunii Europene (dar şi ale Consiliului Europei şi ale Naţiunilor Unite).